Egenskaper ved Busstuc


  • Kontekst-avhengig stavekorreksjon av navn.

  • Riktig forståelse av de fleste vanlige (og mange uvanlige) måter å formulere spørsmål om bussavganger.

  • Kunnskap om bussruter i Trondheim, og evne til å finne beste måte å komme seg mellom to steder på.

  • Responstider typisk på et halvt sekund, inkludert leksikalsk, syntaktisk og semantisk analyse, stavekorreksjon, anaforisk forståelse, domene-avhengig tolkning, og resonnering over omtrent en halv million bussavgangs-hendelser.